Cuộc đua Ronaldo – Messi đảo chiều năm 2022: Người thăng hoa, kẻ xuống vực thẳm

Cuộc đua Ronaldo – Messi đảo chiều năm 2022: Người thăng hoa, kẻ xuống vực thẳm

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang thể hiện hai bộ mặt trái ngược nhau kể từ đầu n