10 trận trong một mùa giải Zhan Jun: Chiến thuật Mu Shuai có phù hợp với những người chơi này không?

Mất 10 trận trong một mùa giải: Chiến thuật Mu Shuai có phù hợp với những người chơi này không?