Chi tiết địa điểm tổ chức các môn thi đấu SEA Games 2021 tại Việt Nam

Chi tiết địa điểm tổ chức các môn thi đấu SEA Games 2021 tại Việt Nam

Hà Nội là địa điểm tổ chức chính SEA Games 2021. 11 địa phương lân cận tổ chức một số môn thi đấu gồ