Chờ đợi gì ở màn thể hiện của U22 Việt Nam?

Chờ đợi gì ở màn thể hiện của U22 Việt Nam?

Sự xáo trộn lực lượngSau thời gian dài hội quân và tập luyện tại Hà Nội, U22 Việt Nam tiếp tục có ch