HLV 70 tuổi dầm mưa tập cùng tuyển Oman, quyết thắng Việt Nam

HLV 70 tuổi dầm mưa tập cùng tuyển Oman, quyết thắng Việt Nam

https://sport5.vn/hlv-70-tuoi-dam-mua-tap-cung-tuyen-oman-quyet-thang-viet-nam-20220323195547064.htm