HLV ĐT Indonesia: “Tôi cảm thấy như sống trong tù, cầu thủ đã quá mệt rồi”

HLV ĐT Indonesia: “Tôi cảm thấy như sống trong tù, cầu thủ đã quá mệt rồi”

“Tôi cảm thấy như đang ở trong tù vậy. Tôi đã ở trong khách sạn 1 tháng rồi. Như các đội khác, tôi c