Tuyển futsal Việt Nam triệu tập 22 cầu thủ

Tuyển futsal Việt Nam triệu tập 22 cầu thủ

Ở đợt hội quân lần này, tuyển futsal triệu tập 22 cầu thủ. Ngoài lực lượng nòng cốt thi đấu tại Worl