ĐT futsal Việt Nam nguy cơ là F2 của ca dương tính Covid-19 ở tuyển Nhật Bản

ĐT futsal Việt Nam nguy cơ là F2 của ca dương tính Covid-19 ở tuyển Nhật Bản

Trên trang chủ LĐBĐ Nhật Bản – JFA đã thông báo về một cầu thủ của họ dương tính trong buổi xét nghi