Xu thế chuyển nhượng bóng đá thời Covid-19

Xu thế chuyển nhượng bóng đá thời Covid-19

Vọng tưởng về một sự nghiệp bóng đá thành công đã tan thành mây khói với James Aspinall, sau khi thủ