HLV Velizar Popov: ‘U.23 Myanmar đã làm hết sức mình trước Việt Nam’

HLV Velizar Popov: ‘U.23 Myanmar đã làm hết sức mình trước Việt Nam’

Ở trận này, tuyển U.23 Myanmar dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã có một trận đấu tốt. Tuy nhiên, họ k