VFF chú trọng nâng cao sức khỏe vận động viên

VFF chú trọng nâng cao sức khỏe vận động viên

Thông qua sự hợp tác, VSSM tin tưởng với sự đồng thuận và hỗ trợ từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam,