Chung kết Champions League: Gareth Bale và thông điệp chỉ 1 từ

Chung kết Champions League: Gareth Bale và thông điệp chỉ 1 từ

Zinedine Zidane có thể bất đồng với Gareth Bale nhưng ông không thể quên rằng, chính tuyển thủ Xứ Wa