Từ câu chuyện Pogba, nghĩ về Jurgen Klopp – Kẻ tự tát vào mặt mình để đổi lấy thành công

Từ câu chuyện Pogba, nghĩ về Jurgen Klopp – Kẻ tự tát vào mặt mình để đổi lấy thành công

Hai năm trước, khi Manchester nổ quả bom tấn 89.3 triệu bảng đưa Paul Pogba về nhà, đâu đó tại Merse