krinak

krinak

Kriknak được buff cực mạnh nhưng vẫn không ai chơi – Vì đâu nên nỗi?【krinak】:Là một trong những tướn