Lãnh đạo CLB TP.HCM ra thời hạn với nhóm cầu thủ bỏ tập

Lãnh đạo CLB TP.HCM ra thời hạn với nhóm cầu thủ bỏ tập

Sau khi các cầu thủ CLB TP.HCM đình công không tập vào các ngày 7 và 8.4, đến chiều qua nhóm cầu thủ