“Thanh xuân bất diệt” của Xuân Trường cùng chiếc avatar tồn tại suốt 6 năm

“Thanh xuân bất diệt” của Xuân Trường cùng chiếc avatar tồn tại suốt 6 năm

Xuân Trường tiết lộ lý do để avatar Facebook đã 6 năm và chưa có ý định đổiTrước khi bước vào buổi t