Công Phượng lĩnh ấn tiên phong

Công Phượng lĩnh ấn tiên phong

Đội tuyển Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn về mặt lực lượng trước thềm cuộc đọ sức với tuyển Aus