VTV xác nhận nhầm lẫn khi đưa thông tin về bản quyền phát sóng ASIAD 2018

VTV xác nhận nhầm lẫn khi đưa thông tin về bản quyền phát sóng ASIAD 2018

Hiện tại, vấn đề bản quyền phát sóng các môn thi đấu tại ASIAD 18, đặc biệt là môn bóng đá nam đang